Efficiënt om kunnen gaan met een tekstverwerkingsprogramma behoort tot de kerndoelen van “Digitale geletterdheid” (SLO). Goede typevaardigheid is bijna een voorwaarde, omdat kinderen steeds meer op de computer doen (werkstukken, toetsen, presentaties). Waar leren kinderen dit? In het aanleren ervan spelen scholen nauwelijks een rol.
In deze presentatie gaat het om het aanleren van typen op school. Aan de orde komen:
• Wat is blind typen
• Waarom moet je het leren?
• Wanneer en hoe moet je dat doen?
• Wie moet het opstarten en begeleiden?
Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen binnen het curriculum te leren typen. Digitale ongeletterdheid leidt tot kansenongelijkheid.

  • PO
  • VO
Location:  Date: Time: -