GEWOON SPECIAAL

Natuurlijk ook veel aandacht voor het gespecialiseerd onderwijs tijdens IPON 2024.

Gespecialiseerd onderwijs is er voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. In het gespecialiseerd onderwijs krijgen zij meer aandacht en ondersteuning dan in het reguliere (gewone) onderwijs. Ook hier staat ICT en digitalisering meer en meer centraal in het onderwijsproces. Vooral voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften biedt ICT rijke leerervaringen. Maar ook in het onderwijsproces valt er veel voordeel te behalen voor de professional in het gespecialiseerd onderwijs.

Leerlingen klaar maken voor het MBO via Digitale geletterheid, hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs, Leermiddelen op maat, regie op digitalisering, mediawijsheid in het speciaal onderwijs.

Hoe maak je van gespecialiseerd onderwijs een feest? Inspiratie. Met een uitroepteken! Daar draait het om. Een kind dat gemotiveerd is, doet vanzelf de ervaring op die het nodig heeft. In het gespecialiseerd onderwijs geldt dat misschien nog wel meer dan in het reguliere onderwijs.

Onder auspicien van de werk en netwerk groep Gewoon Speciaal ICT van de sectorraard GO is IPON op dit moment druk bezig met een speciale inhoudelijke programma wel ter informatie en inspiratie zal gaan dienen voor alle onderwijsprofessionals specifiek werkzaam het het gespecialiseerd onderwijs en met zoveel mogelijk aandacht voor alle 4 de clusters.

Naast een inhoudelijke programma zullen ook verschillende (inter)nationale  “Special Needs” onderwijstoeleveranciers’ zich gaan presenteren op de IPON 2024