ICT LAB GEWOON SPECIAAL

Natuurlijk ook veel aandacht voor het gespecialiseerd onderwijs tijdens IPON 2024.

Gespecialiseerd onderwijs is er voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. In het gespecialiseerd onderwijs krijgen zij meer aandacht en ondersteuning dan in het reguliere (gewone) onderwijs. Ook hier staat ICT en digitalisering meer en meer centraal in het onderwijsproces. Vooral voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften biedt ICT rijke leerervaringen. Maar ook in het onderwijsproces valt er veel voordeel te behalen voor de professional in het gespecialiseerd onderwijs.

Hoe maak je van gespecialiseerd onderwijs een feest? Inspiratie. Met een uitroepteken! Daar draait het om. Een kind dat gemotiveerd is, doet vanzelf de ervaring op die het nodig heeft. In het gespecialiseerd onderwijs geldt dat misschien nog wel meer dan in het reguliere onderwijs.

Onder auspiciën van de werk en netwerk groep Gewoon Speciaal ICT en  de sectorraad GO zal er tijdens IPON 2024 een compleet plein worden ingericht als Gewoon Speciaal ICT Lab.

GEWOON SPECIAAL ICT LAB TIJDENS IPON 2024

BIJ  HET ICT LAB GEWOON SPECIAAL staan de onderwijsvragen van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben centraal. Tijdens de twee dagen van IPON onderwijsvakbeurs wordt nieuw ontwikkelde expertise gedeeld. Daarnaast zijn er presentaties met goede voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal onderwijs. Met elkaar verkennen we de mogelijkheden en kansen die er zijn om leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling binnen een passende leeromgeving

Naast een inhoudelijke programma zullen ook verschillende (inter)nationale  “Special Needs” onderwijstoeleveranciers’ zich gaan presenteren op de IPON 2024

Het Gewoon Speciaal ICT Lab

Tijdens het Gewoon Speciaal ICT lab  staan leerlingen en collega’s klaar om bezoekers te verwonderen en te inspireren op het gebied van onderwijsontwikkelingen met ICT. Het is een plaats waar ervaringen vanuit het speciaal onder[1]wijs worden gedeeld. We zullen er  mooie voorbeelden van werken aan digitale geletterdheid zien met aandacht voor informatievaardigheden, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.