Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk vele verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. Er zijn veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict in de onderwijspraktijk. Scholen vragen zich af hoe zij het leren van leerlingen kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er nodig is om gepersonaliseerd leren te organiseren.

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict, bestaande uit professionals uit het primair onderwijs en onderzoekers, heeft een casusonderzoek uitgevoerd om vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict in de context op te halen en te duiden. Hierdoor kan beter worden vastgesteld welke kennis al beschikbaar is om praktijkvragen te beantwoorden en waar verdere kennisontwikkeling nodig is.

In deze sessie presenteren we de resultaten van het onderzoek  en gaan we dieper in op de gevonden vraagstukken. Tevens gaan we met elkaar in gesprek. In hoeverre herken je de vraagstukken op je eigen school? Hoe gaan jullie hiermee om? En wat heb je nodig om hierin een stap verder te komen? Door samen het gesprek aan te gaan wordt kennis uitgewisseld en kunnen scholen van elkaar leren om gepersonaliseerd leren met ict op de eigen school vorm te geven.

  • PO
Location:  Date: Time: -