Mediawijsheid

Mediawijs & Mentaal gezond

De samenleving medialiseert en digitaliseert snel. En daarmee het onderwijs ook. Bewust en actief deelnemen is dan ook het credo. Maar om goed deel te kunnen nemen, zijn diverse competenties nodig.

Ook tijdens deze editie van IPON 2024 wederom veel aandacht voor Mediawijsheid. Zowel in presentaties als in vele bedrijven en organisaties die scholen kunnen helpen bij de implementatie en of borging van bijvoorbeeld digitale geletterdheid, trainingen, coderen in de klas, gaming en onderwijs, social media, bewegend leren en/of mediawijsheid lesmaterialen.

Programma

Het IPON 2024 programma bevat een mix van onderwerpen, die actueel zijn binnen het PO, VO en MBO. Specifiek voor de digitale leermiddelen zijn er meerdere sessies ingepland die aansprekend zijn voor verschillende functieniveaus op scholen. De workshops en presentaties die gericht zijn op digitale leermiddelen zullen verzorgt worden door alle prominente en innovatieve partijen die Nederland rijk is. Bezoek deze sessies tijdens IPON 2023 om de voordelen van deze leermiddelen te leren kennen, ze in te leren zetten en te ontdekken welke problemen ze kunnen oplossen.

Voor wie?

Het Mediawijsheid plein 2024 richt zich op leerkrachten/docenten/mediacoaches in het PO, VO en MBO.