Thema’s

Thema’s van IPON 2024

Samenwerken aan innovatie in het onderwijs

Onderwijsinnovatie houdt in dat we beogen het onderwijs voor leerlingen te verbeteren door middel van een nieuwe aanpak of nieuwe technologie. Door innovatie kunnen onderwijsprocessen worden vereenvoudigd en kan (nieuwe) technologie anders of beter worden ingezet.  Hoe zorgen we er voor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids-en ict- risico’s beheersbaar worden. Een professionele inzet vraagt ook om het delen van die kennis en ervaringen met elkaar. Zowel nationaal als internationaal. Stichting IPON biedt met de 12e editie van de IPON Onderwijsinnovatie & ICT vakbeurs daar een perfect podium toe.

DIGITALE GELETTERDHEID

Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

 

ORGANISATIE & BESTUUR

De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ICT-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN

In het onderwijs is er veel aandacht voor de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden. Wat betekent dit eigenlijk voor jou en jouw school? Tijdens het IPON congresprogramma zal je veel presentaties vinden die jou en jouw school verder helpen om 21 eeuwse vaardigheden te implementeren.

 
TECHNOLOGIE IS NIET MEER WEG TE DENKEN UIT HET ONDERWIJS

Vandaag de dag is onderwijsinnovatie & ICT een domein wat iedere onderwijsprofessionals aangaat. Digitale leermiddelen, digitale toetsen, digitale geletterdheid, mediawijsheid, infrastructuur, AI en informatiesystemen zijn diensten en ontwikkelingen waar alle 600.000 onderwijsprofessionals in Nederland zich vandaag de dag mee bezig houden. Met het gebruik van nieuwe technologieën en de toenemende digitalisering groeit niet alleen de vraag naar meer informatie over nieuwe innovaties maar meer en meer ook hoe we deze innovaties ook daadwerkelijk kunnen inzetten binnen de school, klas over curriculum

DIGITALE LEERMIDDELEN & TOETSEN

Digitale leermiddelen nemen nog steeds een grote vlucht. Digitale leermiddelen kunnen helpen om meer onderwijs op maat te geven.

  • variëren met (open) leermateriaal
  • het gekozen leermateriaal eenvoudig gebruiken
  • de voortgang van de leerling volgen
  • het leerproces kunnen verantwoorden

Tijdens IPON vind je alle informatie over het zelf arrangeren van leermiddelen, hoe je nieuwe leermiddelen kiest, het nieuwste aanbod van leermiddelen, alles over digitale toetsen en nog veel meer. Is jouw school er klaar voor?

ICT- INFRASTRUCTUUR

Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Hoe professionaliseer je de ICT-infrastructuur op jouw school? Hoe bepaal je de internetbehoefte van jouw school? Wat zijn de succesfactoren voor het gebruik van devices? Of overweeg je om Chromebooks in te zetten in jouw onderwijs en ben je op zoek naar handvatten die je helpen bij jouw keuze? Dit en meer op IPON 2024.

INFORMATIE BEVEILIGING PRIVACY

Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen, zodat de school voldoet aan de wetgeving. IBP zijn randvoorwaarden voor eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs. De AVG is ondertussen ingevoerd, maar voldoet jouw school wel hieraan? Hierbij hoort de persoonsgegevens bescherming van leerlingen. Maar vergeet niet ook niet de omgang met social media en ouders.

INFORMATIE MANAGEMENT & LEERLINGVOLGSSYSTEMEN

Hoe kun je binnen jouw school veilig en effectief kennis uitwisselen, samenwerken en makkelijk beschikken over informatie uit diverse systemen? Makkelijk gegevens hergebruiken van andere partijen in de onderwijsketen en minder administratieve lasten. Dit wordt mogelijk als gegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen computersystemen. Al deze uitwisseling van informatie moet leiden tot onderwijs op maat. Dankzij slimme inzet van ICT is het steeds meer mogelijk om leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken.

ONDERWIJSVERNIEUWING & TRENDS

Nieuwe technologieën zoals artificial intelligence (AI), Virtual Reality en werken in de cloud bieden kansen om de ambitie van het onderwijs waar te maken, bijvoorbeeld op het gebied van maatwerk. Welke keuzes maken scholen in het buitenland ten aanzien van onderwijsvernieuwing, welke rol speelt technologie daarbij en hoe komt dit in de praktijk tot uiting?

PROFESSIONALISERING
Wat voor professionaliserings- beleid is nodig om leraren ICT effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief? Iedereen in een schoolorganisatie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om de ict-vaardigheid van de leraar op een professioneel niveau te krijgen en te houden. De leraar zelf natuurlijk, maar ook de schoolleider en andere sleutelfiguren in de organisatie. Als iedereen in zijn of haar rol de goede vragen stelt, kan van daaruit het goede gesprek starten over ict-bekwaamheid. Het uiteindelijke doel is dat u komt tot een doordachte aanpak op het gebied van professionaliseren en ict..