Een sociale robot die leerlingen helpt bij het uiten van emoties?

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra en Happybots hebben samengewerkt aan een methodiek die leerlingen leert zich beter te uiten middels Felix (een sociale robot). Met Felix is het mogelijk laagdrempelig aan te geven hoe je je voelt. Uit onze ervaringen blijkt dat leerlingen met autisme, taalachterstand of andere sociale uitdagingen beter leren communiceren over hun gevoel; het levert meer rust op, minder escalaties en betere relatie met de leerkracht.

In de workshop staan we stil bij hoe dit werkt, waardoor het werkt, en vertellen we over onze ervaringen.

  • PO
  • SO
Location: 
  • Kennisplein Gespecialiseerd onderwijs / Mediawijsheid
Date: 28 February,2024 Time: 10:45 am - 11:15 am Rob van de VenSaskia Sliepenbeek