Saskia Sliepenbeek

Saskia Sliepenbeek werkt voor Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE) in Eindhoven als coördinator Autisme Steunpunt. SSOE is een organisatie met 3 scholen voor speciaal onderwijs en 3 expertisecentra gericht op expertise overdracht van speciaal naar regulier onderwijs. SSOE heeft onderzoek gedaan naar de inzet van Felix voor leerlingen met autisme in het onderwijs. Dit bleek een zeer positief effect te hebben op de communicatie over emoties tussen leerling en leerkracht.