Rob van de Ven

Rob van de Ven is co-founder van Happybots. Happybots is een start-up die robottechnologie wil toepassen om het welzijn te vergroten. Felix is een eerste product en wordt gebruikt in verschillende zorgsectoren en in het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld voor kinderen met ASS, TOS, hoogbegaafdheid, taalachterstanden, of met emotionele problematiek.

SSOE heeft samen met Happybots een methodiek ontwikkeld voor het onderwijs hoe Felix in te zetten voor diverse doelgroepen in het onderwijs. Deze methodiek heet ‘Kleur geven aan emoties’