Het lokaal als instrument

  • 04/01/2024
  • Loes Nauta
Onderzoek laat zien dat de fysieke leeromgeving en klasopstelling impact hebben op gedrag, welzijn en samenhangt met prestaties de ruimtelijke indeling. Jij streeft toch ook naar een omgeving die...