In de dynamische wereld van onderwijsinnovatie is zelfregulerend leren cruciaal. Leerlingen ervaren echter uitdagingen bij het monitoren van hun leerproces. Ons voorstel voor een leerkrachtdashboard, gericht op zelfregulerend leren op klasniveau, beoogt een revolutie in effectieve instructie. Door de actieve betrokkenheid van leerkrachten in ons co-ontwerpproces gaan we een dashboard ontwikkelen dat naadloos aansluit op hun behoeften. Deze visuele tool kan uitgebreide inzichten in de voortgang van leerlingen bieden, waardoor leerkrachten zelfregulerende leerstrategieën kunnen onderwijzen. We nodigen leerkrachten uit om samen met ons de toekomst van zelfregulerend leren te verkennen door hun ervaringen te delen via bijdragen aan ons ontwikkelingsproces.

  • PO
Location: 
  • Theater 13 Effectief leren & Gamification
Date: 29 February,2024 Time: 3:00 pm - 3:30 pm Melis Dülger