Ons digitale toetsingsplatform Test-Correct biedt de mogelijkheid om zowel summatief als formatief te toetsen. De CO-Learning module zorgt ervoor dat studenten actief betrokken worden bij het nakijkproces door elkaars werk anoniem na te kijken. Hierdoor leren ze kritisch na te denken over de stof en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Door leerdoelgericht te toetsen kan de student genieten van een meer persoonlijke benadering, afgestemd op waar de student staat ten opzichte van de leerdoelen.
Onze gebruikers laten u zien hoe Test-Correct een prachtig fundament kan zijn om uw instelling te ondersteunen bij de digitale transformatie van het onderwijs.

  • HBO/WO
  • MBO
  • VO
Location:  Date: Time: -