Professionaliseren moeten we in het onderwijs elke dag. En digitalisering kan daaraan bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van online leermiddelen of een handig leerlingvolgsysteem. Maar professionalisering en digitalisering zijn nooit een doel op zich. Het zijn middelen die worden ingezet om docenten te faciliteren in hun primaire taak: leerlingen en studenten onderwijzen en coachen.

Tijdens deze presentatie neemt Amin Asad, docent van het jaar 2021 Hogeschool Utrecht en auteur van het bijzondere boek Alles voor jullie, je aan de hand van het vluchtverhaal van zijn familie mee in zijn visie op onderwijs. In het bijzonder zoomt hij in op de rol van de docent als verbinder.

 

www.allesvoorjullie.nl

  • MBO
  • VO
Location:  Date: Time: -