Wat moet de startende leerkracht weten en kunnen om leerlingen digitaal geletterd te maken? Het Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid heeft leeruitkomsten en een kennisbasis ontwikkeld hiervoor. Deze wordt gepresenteerd en u kunt als deelnemer uw feedback hierop geven. Ook vragen we u om mee te denken in het ontwikkelen van aanbod voor onze Pabo-studenten. Op welke manieren kunnen we Pabo-studenten professionaliseren om digitale geletterdheid in de basisschool te integreren? Wat zijn uw meest inspirerende voorbeelden en best bijgebleven leermomenten? Help mee om de collega van de toekomst op te leiden!

  • HBO/WO
  • PO
Location: 
  • Theater 12 Digitale geletterdheid & Blended learning
Date: 29 February,2024 Time: 3:00 pm - 3:30 pm Gerard Dummer