Agora Underground, opgericht in 2021, is niet zómaar een school. Het is een tussenstation voor thuiszittende leerlingen die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijssysteem.

Het hoofddoel is om de leerlingen voor te bereiden op zelfstandigheid en een menswaardig bestaan in de moderne samenleving. Samen met hun coach ontdekken zij wat dit betekent voor hun individuele ontwikkeling en toekomstperspectieven. Aangezien de leerlingen verspreid over Nederland wonen, wordt er voornamelijk digitaal gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende tools en methoden om de leerlingen weer in beweging te krijgen. Een cyber community met ultiem maatwerk dus!

  • VO
Location: 
  • Theater 9 Onderwijsvernieuwing& Trends (coding, robots, AI,AR,VR)
Date: 29 February,2024 Time: 3:45 pm - 4:15 pm Saskia van Breukelen