In april 2023 heeft Kennisnet het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) voor het Funderend Onderwijs geïntroduceerd. Het normenkader IBP heeft als doel schoolbestuurders, directeuren en IBP-specialisten te ondersteunen bij...
Catwise (voorheen Leerlingbespreking.nl) is in 2017 opgericht door docenten. Catwise helpt scholen met onderwijs waar iedere leerling inhoudelijke feedback krijgt, leert reflecteren en actief betrokken wordt bij eigen ontwikkeling....
De Moral Imagination-workshop is binnen Google ontwikkeld zodat teams beter kunnen nadenken over ethiek en verantwoordelijkheid, en hoe dit toe te passen in hun werk. Door middel van semi-gestructureerde...