Sebastiaan de Klerk

Sebastiaan de Klerk werkt als coördinator van het thema Onderbouwen met Kennis en Kunde bij Impuls Open Leermateriaal. Sebastiaan heeft veel ervaring met onderwijskundig onderzoek op verschillende onderdelen in het onderwijsproces. Sebastiaan werkt voor Impuls Open Leermateriaal samen met het thema team samen aan een meer evidence-informed praktijk rondom open leermateriaal in het fundernd onderwijs. Daarnaast doet hij samen met onderzoeksinstellingen onderzoek naar open leermateriaal.