Michiel Waltman

Michiel Waltman werkt als projectleider bij Impuls Open Leermateriaal. Michiel heeft veel ervaring met praktijkgericht onderwijsonderzoek en ondersteuning van scholen in het evidence-informed ontwerpen en evalueren van onderwijsactiviteiten. Daarnaast heeft hij gewerkt als docent in het VO, lerarenopleider en toetsdeskundige. Michiel werkt voor Impuls Open Leermateriaal samen met de praktijk aan tools voor onderbouwd gebruik van open leermateriaal in het funderend onderwijs.