Jim Onverwagt

Wij presenteren een lessenserie programmeren voor de bovenbouw van het primair onderwijs waarbij ook veel aandacht is voor docentprofessionalisering. De lessen zijn leerkracht gestuurd op basis van de principes van directe instructie met veel aandacht voor differentiatie. Op deze wijze moeten de lessen een bijdrage leveren aan het bereiken van alle leerlingen ongeacht hun niveau. Wij streven naar meer kansengelijkheid in wetenschap en techniekonderwijs door zowel leerlingen als leerkrachten passend te begeleiden.

 

www.openleermateriaal.nl/talent-primair