Carla Haelermans

Prof. Dr. Carla Haelermans is hoogleraar onderwijseconomie bij Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) bij de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is zij nationaal coördinator van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor het NRO, en is zij één van de twee hoogleraren verantwoordelijk voor het pedagogisch/didactische onderzoeksgebied van het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar leerstoel focust op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, vooral in het primair en voortgezet onderwijs, op technologie in het onderwijs en op ongelijkheid.