YourSafetynet IBP FO: IBP-tooling® voor het Funderend Onderwijs Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het funderend onderwijs (IBP FO) is inmiddels een feit. Dit normenkader biedt richtlijnen voor maatregelen op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy binnen het onderwijs. Dat normenkader is niet vrijblijvend. De doelstelling is dat onderwijsinstellingen binnen 3 jaar ten minste volwassenheidsniveau 3 (van de in totaal 5 volwassenheidsniveaus) hebben bereikt. Het schoolbestuur is hiervoor eindverantwoordelijk. Gebruiksvriendelijke GRC-tooling Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het naleven van dit normenkader bestaat gelukkig gebruiksvriendelijke tooling: YourSafetynet IBP. Deze tooling is helemaal voorbereid op de nieuwe normenkaders. Bovendien kwam de oplossing tot stand in samenwerking met onderwijspartners die de knelpunten en aandachtspunten uit de praktijk goed kennen. Overzichtelijke dashboards De workflow in de IBP-software leidt privacy officers en/of ICT-verantwoordelijken stap voor stap door het gehele IBP-traject. Via overzichtelijke dashboards zien alle betrokkenen wat de status is, welke taken zijn afgerond en welke in behandeling zijn. Dit geldt voor zowel de gehele schoolorganisatie als van de afzonderlijke scholen. De tooling is gebruikersvriendelijk en toegankelijk voor medewerkers zonder juridische achtergrond. De belangrijkste voordelen van YourSafetynet IBP op een rij

• Stap voor stap langs alle preventieve en organisatorische maatregelen via een gebruiksvriendelijke wizard

• Inclusief ISMS-tooling voor het verwerkingsregister, documentopslag en incidentenbeheer

• PDCA-cyclus zorgt voor stevige embedding van IBP in de onderwijsinstelling

• Efficiënte uitrol van IBP-beleid vanuit overkoepelende organisaties naar vestigingen • Bewezen aanpak: al meer dan 3.750 onderwijsinstellingen maken succesvol gebruik van deze tooling

• Volledig gereed voor de nieuwe normenkaders voor het funderend onderwijs

 

Meer informatie vind je op YourSafetynet.nl