Het Expertisepunt digitale geletterdheid ondersteunt het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij digitale geletterdheid. Het expertisepunt zorgt dat jij alle informatie over digitale geletterdheid eenvoudig vindt en toe kan passen op jouw school. Wij verbinden inhoudelijke experts met onderwijsprofessionals. Je kan via de website je vraag stellen over onderwijs in digitale geletterdheid en de medewerkers van de supportafdeling beantwoorden je vraag. Het expertisepunt geeft, als onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden, handvatten en ondersteuning om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Het Masterplan basisvaardigheden helpt scholen bij het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd het Expertisepunt digitale geletterdheid op te zetten.

 

Meer informatie vind je op expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl