Ook op scholen is de digitale revolutie in volle gang: laptops, digitale schoolborden, slimme software en cloudwerken zijn niet weg te denken. Digitaal geletterd zijn is niet langer een uitzondering, maar de norm. Met ons praktische aanbod ondersteunen we scholen en stichtingen om moeiteloos mee te gaan met deze ontwikkelingen.
Speciaal voor leerlingen hebben we onze eigen kidsapp ontwikkeld. In verschillende levels worden de essentiële vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de digitale wereld behandeld. Leerlingen leren ICT-basisvaardigheden, zoals werken in documenten en presentaties, maar ook computationeel denken, mediabewust handelen en informatievaardigheden in te zetten.

Meer informatie vind je op Schoolupdate