Hier vindt u gratis lesmateriaal voor lager, secundair en hoger onderwijs, over hoe de lidstaten samenwerken in de EU.