ParnasSys is het grootste Leerlingadministratie- en Leerlingvolgsysteem in het Nederlands basisonderwijs.

Privacybasis
Scholen verwerken in ParnasSys ontzettend veel leerlinggegevens. Als schoolbestuur is het daarom ontzettend belangrijk om een goed beleid op het gebied van IBP te hebben. Maar hoe verhoudt dit beleid zich tot de praktijk? Met Privacybasis van ParnasSys krijg je eenvoudig inzicht in de naleving ervan. Bovendien stelt het je in staat bovenschools kaders te stellen om scholen te helpen aan het beleid te voldoen.

Schoolwebsite
Met Schoolwebsite van ParnasSys creëer jij in een handomdraai een website die past bij jouw school. Wij zorgen voor een gedegen opzet; jij vult, met het gebruiksvriendelijke beheersysteem, eenvoudig de pagina’s met schoolinformatie zoals nieuws, activiteiten, vacatures en contactgegevens.

Andere producten van ParnasSys:
Parro, Kindbegrip, Ontwikkelingsperspectief, Leerlijnen, Ouderportaal, Schoolkassa, Schoolkwaliteit, Ultimview, HR-koppeling