Wij zijn LesLab en samen met docenten dragen wij bij aan een succesvolle toekomst voor leerlingen. Docenten doen dit met hun kennis, passie en toewijding, wij doen het met onze complete lesmethodes. Wij richten ons hierbij op loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en burgerschap.

Onze lesmethodes
-Zijn ontwikkeld met én voor docenten en leerlingen
-Passen bij de belevingswereld van jongeren
-Sluiten aan op de doorlopende leerlijn
-Zijn thematisch én flexibel in te zetten
-Ontzorgen jou volledig – in vijf minuten je les voorbereid!

Ons doel? De jeugd klaarstomen voor een toekomst die continu verandert en die veel van ze vraagt. We hopen met LesLab leerlingen een fijne, eigen plek binnen de samenleving te geven.

Wat brengen we op de IPON:
We presenteren materiaal specifiek ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs:

Voortgezet Onderwijs:
1. Proeftuin LOB – Loopbaanoriëntatie en Begeleiding
– Verkenning van innovatieve benaderingen in LOB, studievaardigheden en sociale vaardigheden.

2. LEF Burgerschap – Burgerschap en Maatschappijleer
– Aandacht voor actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Middelbaar Beroepsonderwijs:
1. Grondstof Loopbaan – Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)
– Essentiële hulpmiddelen voor LOB in het MBO, met nadruk op praktijkgerichte loopbaanbegeleiding en -planning.

2. Blauwdruk Burgerschap – Burgerschap
– Bevat thema’s voor het ontwikkelen van kritisch denken en maatschappelijk bewustzijn, met oog voor persoonlijke groei en positieve participatie.