Leerplatform dat leerlingen ondersteunt dmv. uitlegvideo’s, oefenopgaven en samenvattingen gekoppeld aan de lesmethode.