Digital Skills for Kids is een leerkracht-onafhankelijke manier om leerlingen online te leren werken met de Google Apps. Zij leren via tutorials hoe ze deze Apps kunnen gebruiken en leren (online) werken. Ze tonen via een skills checklist en bewijsmateriaal aan dat ze de vaardigheden beheersen en behalen op deze manier een certificaat.
Hiermee werken de leerlingen aan digitale geletterdheid, geïntegreerd binnen het onderwijsaanbod van de klas en ontwikkelen zij ICT-basis- en informatievaardigheden.