Producent van het Lightboard. Leerscherm voor online presentaties, kennisclips en trainingen.

 

Meer info: Lightboard – modellen (leerscherm.nl)