Wij geloven in de rol van de kartrekker als het gaat om de wijze waarop kinderen digitaal geletterd worden. Passend binnen de schoolvisie, aansluitend op de deskundigheid van leerkrachten, gekoppeld aan andere vakgebieden en met een duidelijke visie gebaseerd op actueel en toekomstig aanbod. Tijdens deze presentatie geven we je tips over hoe je komt tot een verandering, wat er volgens ons nodig is om dat stevige fundament te creëren en op welke manier Digitale Geletterdheid de komende jaren een plaats gaat verwerven in ons onderwijs. We hopen je te zien in ons theater!

  • PO
  • SO
  • VO
Location:  Date: Time: -