Voor leerlingen én leraren is het toetsen van feitenkennis vaak een noodzakelijk kwaad: het is belangrijk dat kennis beheerst wordt, maar toetsen zijn tijdrovend, leveren stress op, en zijn slechts een momentopname. In samenwerking met middelbare Montessorischolen in Amsterdam en de Universiteit Utrecht ontwikkelt MemoryLab een AI-gebaseerd alternatief voor de klassieke kennistoets. Met behulp van cognitieve modellen van het leerproces die geïntegreerd zijn in adaptieve leersoftware bieden we een genuanceerd beeld van de kennisontwikkeling en -beheersing van iedere leerling. We presenteren een intensieve samenwerking met docenten en leerlingen om tot een oplossing te komen die praktisch en breed inzetbaar is.

  • PO
Location: 
  • Theater 3 Digitale leermiddelen & Toetsen
Date: 28 February,2024 Time: 3:45 pm - 4:15 pm Hedderik van Rijn