Virtual Reality (VR) is een innovatie die steeds frequenter wordt ingezet in het huidige onderwijs en de gezondheidszorg. Maar wat is het effect van VR op de getrainde vaardigheden?

Met ons project onderzoeken wij de mogelijkheid om het sociaal-emotioneel functioneren bij adolescenten met een taalontwikkelingsstoornis te versterken aan de hand van een VR-training.

De workshop zal beginnen met de inhoud van de VR training. Aansluitend zullen de resultaten van het project gedeeld worden. Gedurende de presentatie is er ruimte voor interactie, waarbij gevraagd wordt na te denken over vragen, zoals: ‘In welke situaties zou VR een ondersteunende tool kunnen zijn?’.

  • VO
Location: 
  • Theater 9 Onderwijsvernieuwing& Trends (coding, robots, AI,AR,VR)
Date: 28 February,2024 Time: 3:00 pm - 3:30 pm Elke Arts