Heliomare streeft naar een optimale benutting van technologie in het onderwijs aan leerlingen met een beperking. Van inspiratie in een wereld van innovatieve technologie naar een bewezen effectieve inbedding in de onderwijsaanpak. Het lectoraat Teaching, learning & Technology Inholland onderzoekt met Heliomare hoe door middel van opschaling, kruisbestuiving en nieuwe technologie het sociaal-emotioneel leren van leerlingen kan worden versterkt. In deze presentatie verkennen we samen waar technologische mogelijkheden liggen op het thema sociaal-emotioneel leren, delen we onze eerste resultaten en willen we uitwisselen met deelnemers over waar zij potentie zien voor technologie in het speciaal onderwijs op dit thema.

  • SO
Location: 
  • Kennisplein Gespecialiseerd onderwijs / Mediawijsheid
Date: 28 February,2024 Time: 2:15 pm - 2:45 pm Diana van VeenHans Smeele