Het ROCvAF maakt werk van rekenonderwijs. In onze sessie vertellen we over onze innovatieve aanpak in het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Wij kiezen ervoor om het rekenonderwijs in projecten aan te bieden. Om dit te realiseren zijn rekendocenten van alle vestigingen ondergebracht in de ‘ROC-brede ontwikkelgroep’. Samen met uitgeverij Studyflow en wiskundige Geeke Bruin-Muurling vertalen zij de ideeën over rekenonderwijs naar projecten die digitaal beschikbaar zijn op het platform van Studyflow. Door samen te ontwikkelen én rekendocenten hiervoor op te leiden kunnen wij ons onderwijsmateriaal duurzaam aanvullen en updaten. Een coöperatief uitgangspunt: met rekendocenten, voor rekendocenten, door rekendocenten in co-creatie ontwikkelen.

  • MBO
Location:  Date: Time: -