Hoe maak je tijd vrij voor digitale geletterdheid in je overvolle lesprogramma?

Door digitale geletterdheid te koppelen aan andere vakgebieden, zoals rekenen, lezen, spelling of wereldoriëntatie kunnen onderwijsdoelen worden samengenomen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Ik laat je graag zien hoe je Bee-Bot, Blue-Bot en Loti-Bot, veel gebruikte robots op basisscholen, slim kunnen inzetten in de klas. Ik geef praktische voorbeelden voor alle leerjaren aan de hand van lesmateriaal dat ik hiervoor heb ontwikkeld.

Meer informatie hierover is te vinden op mijn website: www.educatiefontwerp.nl.

  • PO
  • SO
Location: 
  • Theater 9 Onderwijsvernieuwing& Trends (coding, robots, AI,AR,VR)
Date: 29 February,2024 Time: 2:15 pm - 2:45 pm Suzanne Maas