Het leermiddelenlandschap is in verandering en, naar het lijkt, nog lang niet uitveranderd. LiFo aanbestedingen zijn alledaags geworden. Rollen verschuiven, en vaker dan ooit vult de school zelf taken in die voorheen bij een dienstverlener of distributeur lagen. Zelf de regie hebben op het leermiddelen inkopen bij verschillende leveranciers hoort vandaag de dag bij je taak als leermiddelcoördinator. Maar hoe houd je nu grip op je fonds en overzicht op je financiën met zo veel geld- en goederenstromen? XMPL biedt handvaten.

  • VO
Location:  Date: Time: -