Deze presentatie schetst het landschap van ethisch denken in onderwijstechnologie. Ben bespreekt de diverse ethische spanningen die bestaan in de techniek en stelt enkele ethische grondslagen voor technische benaderingen in het onderwijs. De presentatie suggereert ook enkele vruchtbare methoden om het ethisch begrip te verbeteren binnen verschillende professionele praktijkgroepen.


This talk paints the landscape of ethical thinking in education technology. Ben discusses the various ethical tensions that exist in engineering, and proposes some ethical grounding for technical approaches in education. The talk also suggests some fruitful methods to improve ethical understanding across different professional practice groups.

  • HBO/WO
  • MBO
  • PO
  • SO
  • VO
Location: 
  • Kennisarena Hoofdpodium
Date: 28 February,2024 Time: 1:30 pm - 2:00 pm Ben Zevenbergen