IKC Laar is van oudsher een kleine dorpsschool waar op traditionele wijze onderwijs werd gegeven. Sinds de komst van iPads in ons onderwijs is er veel veranderd. Van digitaal verwerken van de lesstof tot het benutten van de mogelijkheden van de iPad om op een creatieve manier vorm te geven aan onderwijs. Tijdens deze sessie laten we je zien hoe we op alle niveaus binnen onze onderwijsorganisatie handen en voeten hebben gegeven aan deze ontwikkelingen. Tijdens de sessie delen Heidi Metsemaars (Projectleider Apple), Maaike Coolen (Directie), Thijs Cost (Leerkracht) en Angelique Hendrikx (Bovenschools ICT coördinator) hun ervaringen vanuit verschillende invalshoeken.

  • PO
Location:  Date: Time: -