Als bestuur en staflid, schoolleider en i-coach werkt u samen aan de ict-bekwaamheid van de leraar. Dit vraagt samenwerking vanuit alle rollen in de organisatie. Op korte termijn maar ook voor de langere termijn is het nodig om de dialoog hierover met elkaar aan te gaan en vervolgens aan de slag te gaan. Kennisnet biedt een handreiking die vanuit reflectie en gesprek kan leiden naar professionalisering en een doordachte inzet van ict in het onderwijsproces. Tijdens deze sessie wordt de handreiking gepresenteerd en de toepassing besproken.

  • MBO
  • PO
  • SO
  • VO
Location:  Date: Time: -