Nu duidelijk is hoe afleidend mobieltjes zijn, zoeken VO-scholen naarstig naar manieren om scherper te reguleren. Maar er is meer nodig: leerlingen moeten zelf ook leren om op een gezonde en gefocuste manier om te gaan met hun devices. Bureau Jeugd & Media ontwikkelde op basis van breinkennis en ‘cognitieve fitness’ vier focuslessen voor het voortgezet onderwijs, als onderdeel van het via LessonUp vrij toegankelijke lespakket De InternetHelden. Tijdens deze workshop ondergaan de deelnemers onderdelen van de les, en krijgen ze tips voor als ze de lessen zelf gaan geven.

  • VO
Location: 
  • Kennisplein Gespecialiseerd onderwijs / Mediawijsheid
Date: 29 February,2024 Time: 3:00 pm - 3:30 pm Freek Zwanenberg