Bestaat de ideale school, een droomschool?
Nee, maar we komen wel in de buurt door ‘anders’ tegen onderwijs aan te kijken.
Minder werkdruk, overal tijd voor krijgen, tijd voor hebben én altijd voldoende geld.

*Voor elke leerling een passende plek en lesgeven aan 10 tot 15 leerlingen maximaal?

*Zijn en gezien worden, worden wie je bent?

*(rap)portfolio, eigenaarschap, leerlingge-sprekken en een leerlingenraad?

*Met je team bepalen hoe geld wordt uitgegeven? Nooit te hoeven vragen of je wel iets mag aanschaffen, maar gewoon doen?

*Tien schoolreisjes per jaargroep, per jaar?

*Lesgeven in samenhang tussen alle vakken met hele gave en interessante thema’s?

*’s Middags geen lesgebonden taken, maar tijd voor je groep, tijd voor jezelf en je collega’s, administratie, (ouder)gesprek-ken, schoolontwikkeling, voor-/nabereiding?

*Zelf bepalen hoeveel uur je werkt, hoe laat je start en eindigt, ook zelf bepalen wat je doet, hoe je dit doet, wanneer je dit doet?

*Tien vakleerkrachten voor o.a. muziek, gymles, zwemles met diplomagarantie, leren blind typen, Rots- & Watertrainingen, crea- & technieklessen, godsdienstvorming?

*Drie intern begeleiders?

*Géén tekort aan personeel, ook niet in tijden van ziekte?

*Kwalitatief goede (eind)opbrengsten die steeds verder stijgen?

………en dat met zo’n 135 waanzinnig leuke en geweldige leerlingen op Dorpsschool Halle!!

  • PO
Location: 
  • Theater 2 Informatiebeveiliging & Privacy
Date: 28 February,2024 Time: 10:45 am - 11:15 am Rick Wolsink