Leerkrachten en andere medewerkers werken steeds vaker vanaf een eigen apparaat. En daar maken ze naast hun werkaccounts, mogelijk ook privéaccounts aan op bijvoorbeeld Facebook of Kahoot. Maar gebruiken zij voor ieder account een uniek, lastig te achterhalen wachtwoord om het hackers moeilijker te maken? LastPass is een wachtwoordmanager die hierbij kan helpen. Stichting TWijs maakt gebruik van deze wachtwoordkluis, nadat zij grote risico’s ontdekten rondom het opslaan van wachtwoorden. Joost Uitermark ICT’er bij Stichting TWijs zal tijdens deze presentatie zijn overwegingen om met LastPass te gaan werken en zijn praktijkervaringen delen. Daarnaast licht Menno Smidts de mogelijkheden van LastPass en de licentie toe.

  • PO
Location:  Date: Time: -