De opkomst van laptops en tablets in het onderwijs is een verrijking voor het kunstvak. We kunnen hierdoor aan de slag met mediakunst. Kunsteducatie draait nu nog op de analoge kant van het vak terwijl onze leerlingen de mediakant zien. Het kunstvak kan met mediakunst inspelen op mediawijsheid, vakoverstijgend werken en ruimte maken voor een mix van analoog en digitaal werken. Tijdens deze sessie vertel ik je hoe je de laptop of tablet op de TPACK manier inzet in het kunstvak.

  • PO
  • VO
Location:  Date: Time: -