Van 2018 tot en met 2021 hebben experts uit Nederland, Belgie en Engeland samengewerkt in het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School through teaching academic language, het CEOS project.

Aanleiding van dit project was dat op veel scholen het taalniveau te laag was, waardoor leerlingen hun cognitief talent niet kunnen laten zien. Hierdoor komen ze niet op het juiste niveau in het vervolgonderwijs terecht.

Het programma dat is ontwikkeld, getest en doorontwikkeld, Woordenboost, draagt dan ook bij aan gelijke kansen in het onderwijs en brengt het taalniveau op peil in 2 jaar tijd. Elke leerling op zijn eigen niveau!

  • PO
  • VO
Location: 
  • Theater 12 Digitale geletterdheid & Blended learning
Date: 29 February,2024 Time: 12:15 pm - 12:45 pm Nicole WerrePetra Noordermeer