Deze sessie combineert educatie, kunstmatige intelligentie (AI) en hardware oplossingen, waarbij de focus ligt op de synergie tussen deze elementen; wat is de rol van Dell en de Rolf groep binnen AI in het onderwijs, de integratie van hardware om leerervaringen te verbeteren en de impact van technologische vooruitgang.
We zullen ingaan op concrete toepassingen, uitdagingen en kansen die ontstaan.

Doelgroep: ICT-coördinatoren, IT-beslissingnemers, onderwijsbestuur, educatieve IT-gebruikers (leraren, leerlingen)

  • PO
  • VO
Location: 
  • Theater 1 de Rolf groep
Date: 29 February,2024 Time: 2:15 pm - 2:45 pm Wouter van Breukelen