De omslag van een summatieve naar een meer formatieve cultuur is een geleidelijk proces en verloopt per school anders.

Een leerplatform kan de leerkracht en leerling ontzorgen en ondersteunen om dit veranderproces stap voor stap te doorlopen, in het tempo van de school.

Aan de hand van een stapsgewijze aanpak laten we met Aerobe zien hoe een open leerplatform tegemoet komt aan het monitoren van het proces richting een meer formatieve aanpak met zicht op de brede ontwikkeling van de leerling.

Daarnaast wordt de leerkracht ontzorgt in de voorbereiding van zijn/haar les en in het effectief lesgeven.

  • MBO
  • PO
  • VO
Location: 
  • Kennisplein Open leermiddelen
Date: 29 February,2024 Time: 10:45 am - 11:15 am Jessica PfeifferJaap Kraaijenhagen