Het Gallup-onderzoek Creativiteit en leren uit 2019 stelt dat “75% van leraren van inzicht is dat leerlingen het meest leren wanneer ze hun kennis creatief tot uitdrukking kunnen brengen.” Uit datzelfde onderzoek komt echter naar voren dat veel leraren het lastig vinden om creativiteit een plek te geven in de les.

In deze sessie koppelen we deze en andere uitkomsten van het Gallup-onderzoek aan concrete voorbeelden, onder meer uit de interactieve lesmaterialen van Iedereen is creatief die Apple heeft ontwikkeld, waarmee leraren snel en eenvoudig digitale creativiteit kunnen aanboren bij leerlingen door het in bestaande lessen te integreren.

  • MBO
  • PO
  • SO
  • VO
Location:  Date: Time: -