Blended onderwijs biedt een uitkomst om meer studentgericht, activerend onderwijs te geven. Bij goed ontworpen blended onderwijs is er veel aandacht voor interacties tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Er is afwisseling tussen individueel en groepswerk, in een combinatie van synchrone (tegelijkertijd) en asynchrone activiteiten (op een zelfgekozen tijdstip).

Nu we weer op school les kunnen geven en minder beperking hebben door corona, zou het mooi zijn om de sterktes van fysiek en online onderwijs optimaal te combineren. Maar dat is een hele uitdaging na eerdere ervaringen met noodgedwongen online onderwijs, met niet altijd een kans om het onderwijs doordacht te herontwerpen.

Het ontwerpen van een goed doordachte blend is een belangrijk speerpunt in het onderwijs de komende tijd. Maar wat zijn de voor- en nadelen? Wat vraagt de adoptie van blended onderwijs van onderwijsinstellingen, docenten en studenten?

  • HBO/WO
  • MBO
  • PO
  • SO
  • VO
Location:  Date: Time: -