Ieder voorjaar bestellen VO-scholen (digitale) leermiddelen bij de distributeur. Dat is een hele puzzel want iedere sectie heeft bepaalde eisen en wensen, en het moet binnen het beschikbare budget van de school passen. In deze sessie neem ik je mee in de gedachte dat scholen veel meer met open lesmateriaal zouden kunnen doen. Zeker met de nieuwe functionaliteiten van digitale leeromgevingen zijn de mogelijkheden in feite onbeperkt. Met een projectmatige aanpak, geïntegreerd in het leermiddelenbeleid, krijgen scholen de ruimte en vrijheid om lesmateriaal te gebruiken dat past bij hun visie op onderwijs én men kan op termijn kosten besparen.

  • VO
Location:  Date: Time: -