Op veel basisscholen in Nederland wordt gebruik gemaakt van adaptieve leersystemen zoals Snappet en Gynzy. Er worden vele voordelen genoemd, zoals persoonlijke aandacht voor ieder kind. Soms worden dergelijke systemen echter ingevoerd zonder dat duidelijk is wat leerkrachten nodig hebben om ze goed te kunnen inzetten en welke ethische kwesties het oproept, bijvoorbeeld rondom kansengelijkheid en het verzamelen van persoonlijke data. In deze workshop gaan docenten van de master Onderwijs en Technologie het gesprek aan over wat je als school nodig hebt om met adaptieve leersystemen het leerrendement te verhogen en welke pedagogische en ethische vragen de inzet ervan oproept.

  • PO
Location: 
  • Theater 13 Effectief leren & Gamification
Date: 28 February,2024 Time: 12:15 pm - 12:45 pm Rianne van den BergheMarco GeenenElise van den Biggelaar