Open leermateriaal maakt het onderwijs rijker

Tijdens deze sessie wordt met humor en verbazing gedeeld wat meer dan 12,5 jaar samenwerken tussen scholen voor mooie resultaten heeft opgeleverd. Initiatiefnemers vanaf dag 1 en kersverse betrokkenen van dit moment gaan met elkaar in gesprek.

De schoolpraktijk staat voorop en de keuzevrijheid en toegenomen mogelijkheden voor leerlingen en docenten. De ervaringen en leermaterialen die zijn ontwikkeld en gedeeld binnen het landelijke coöperatieve platform ‘VO-content’ worden terloops gedemonstreerd.

Elke docent kan zijn voordeel doen met de opbrengsten en elke school kan zich aan sluiten bij deze onconventionele onderwijsbeweging.

Alle deelnemers aan de sessie krijgen een cadeau!

  • PO
  • SO
  • VO
Location: 
  • Kennisplein Open leermiddelen
Date: 28 February,2024 Time: 3:45 pm - 4:15 pm Marion MartijnRon Zuijlen